Prachtblad - de Volkskrant

De Parelduiker 2017/2-3

Gerrit Komrij

Inhoud

Op 5 juli 2017 is Gerrit Komrij vijf jaar geleden overleden. Een treurig lustrum. Hij wordt al een half decennium zeer node gemist, wellicht het meest als commentator en duider van de vele wanen en waanzinnigheden van deze zonder hem wel erg duistere en humorloze tijden. Zijn averechtse houding kenmerkte het hele, vrijwel onafzienbare oeuvre dat hij in bijna een halve eeuw produceerde als dichter, columnist, essayist, criticus, toneelschrijver, romancier, vertaler en bloemlezer. Gerrit Komrij was zo veelzijdig en productief dat dit themanummer niet helemaal recht kan doen aan het veelkantige belang en de brede verscheidenheid van zijn literaire erfenis. Aandacht is er voor zijn verhouding met Zuid-Afrika, het toneel- en vertaalwerk, de televisiekritieken, de botsingen met J. Bernlef, zijn rol als homoactivist, dichter des vaderlands en inspirator van mededichters van toen en nu. Voorts nog inkijkjes in Komrij-antiquariaatscatalogi en in zijn papieren geheugen. Kortom: een gevarieerde verkenning van het Komrijk en een fraai eerbetoon aan een unieke en inspirerende vriend van de poëzie, boeken en schone letteren.

Arie Pos
(gastredacteur)

Inhoudsopgave

Bij dit nummer (Arie Pos)
Zondagsdichtersfestival (C.J. Aarts)
Komrij op de planken (Gerardjan Rijnders)
Een hartstochtelijk maar kortstondig huwelijk met het theater (Kester Freriks)
Gerrit Komrij een homo-activist? (Gert Hekma)
'Wat een prachtidee is de voortplanting bij de boeken' (Ad Zuiderent)
Aan Komrij (Ditmar Bakker)
De vreugdetranen van Gerrit Komrij (Frits Abrahams)
Onder invloed (Rob Schouten)
Gerrit Komrij versus J. Bernlef (Sander Bax)
De vertalingen van Gerrit Komrij (Jaap van der Bent)
Slotwoorden (Lennard van Rij)
Gerrit Komrij en de Zuid-Afrikanen (Ingrid Glorie)
Gerrit Komrij en de nalatenschap van Ingrid Jonker (Petrovna Metelerkamp)
Gerrit Komrij in het Afrikaans (Daniel Hugo)
Het Dichter des Vaderlands-experiment (Feline Streekstra)
Komrij in catalogi (Menno Voskuil)
Gerrit Komrij’s papieren geheugen (Arie Pos)
Tsjernivtsi – heimelijke hoofdstad van Europa (Hans Olink)
Schoon & haaks (Jan Paul Hinrichs)
De Laatste Pagina: Willy Courteaux (1924-2017) (Paul Arnoldussen)

Details

176 pagina's
deels in kleur

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro