een prachtig nummer - Remco Campert

De Parelduiker 2015/5

Drs. P

Inhoud

Dat de dit jaar overleden auteur en vertolker van liedjes als ‘Veerpont’, ‘De commensaal’ en ‘Dodenrit’ een uitzonderlijke persoonlijkheid was wisten we wel. Maar de voorouders van Drs. P doen stuk voor stuk niet voor hem onder; de een was nog excentrieker dan de ander. Zijn grootvader van moederszijde was medeoprichter van een vrijdenkersvereniging en actief als vurig revolutionair. Grootmoeder Nellie van Kol-Poreij was socialiste en een voorvechtster van vrouwenrechten, maar bekeerde zich tot het spiritisme en de theosofie. Grootvader van vaderszijde was een uitgesproken antisemiet en ook de vader van Drs. P had nazisympathieën. Toch: allen rijmden net als Heinz Polzer graag en zagen hun woorden en gedachten gedrukt. Drs. P-kenner en -verzamelaar Jaap van den Born doet er verslag van zonder de strapatsen van de student, barpianist en reclameman Heinz Polzer te veronachtzamen. Met illustraties uit het familiearchief.

Verder in dit nummer:
Jack van der Weide beschrijft de eerste jaren van het schrijverschap van Geerten Meijsing als lid van het schrijverscollectief Joyce & Co. 
Een nooit gepubliceerd interview met Marcus A. Heeresma, in 1988 voor Vrij Nederland afgenomen door de toenmalige Atnenaeum-boekhandelaren Enno van der Eerden en Bas Senstius.
Ron Hout over Frank van der Goes, heraut van de schone zaak van het socialisme.
Hans Olink over fotgraaf Nico Jesse en de Berlijnse schrijver Franz Tumler.
Jan Paul Hinrichs bespreekt recent verschenen vertalingen van Max Jacob, Robert Desnos en Nathalie Quintaine; een reconstructie van H. Marsmans debuut; een onbekend verhaal van Nanne Tepper; en poëzie van Andrew Marvell vertaald; 50 x uitg. Huis Clos). 
Paul Arnoldussen herdenkt vertaler en schrijver Jean Schalekamp (1926-2015).

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro