Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker - Trouw

De Parelduiker 2010/3

Inhoudsopgave

- Gerda Goedhart, fotografe van Bertolt Brecht (Hans Olink)

- ‘Onzichtbaere toeheurders!’ Dr. P.H. Ritter jr. en zijn samenwerking met uitgevers (Merijn de Boer)

- Dada, Donnerwetter! Nederlands ooggetuigenverslag vanuit Cabaret Voltaire (Marco Entrop)

- ‘Ik dank voor verdere relatie’. Nieuwe brieven van Du Perron aan uitgever L.J.C. Boucher (Paul van Capelleveen)

- Laagwater: Wie was Hans Boslowits? Reprise (Igor Cornelissen)

- De Laatste Pagina: Onmogelijke liefdes. Het leven van Thilde Stuiveling (Willem Ellenbroek)
 

Details

€ 5,-

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro