het sympathiekste tijdschrift van Nederland - Marc van Oostendorp (neerlandistiek.nl)

De Parelduiker 2009/3

Johnny van Doorn

Inhoudsopgave

Spelen met Reve is spelen met vuur. Bernard Sijtsma op bezoek bij Gerard Reve (Ronny Boogaart & Eric de Rooij)
Bij de Meester. (Bernard Sijtsma)
Gij zijt niet hier gelijk gij waart. Egidius in de nagelaten poëzie van P.C. Boutens (Anne van Buul)
Seinpost: Het woord is beeld geworden. Johnny van Doorn in Arnhem (Nico Keuning)
Schooner ben jij dan de heilige Foedsji. Slauerhoff en de eerste Nederlandse haiku (Ruben van Luijk)

Omslag: Johnny van Doorn in Arnhem (tekening Peter van Straaten)

Details

De pers:

'Het is zoals zo vaak een traktatie om de nieuwe Parelduiker te lezen, met helder geschreven verhalen over Slauerhoff, Johnny van Doorn en Bernard Sijtsma'. - NRC Boeken en NRC next

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro