De zoektochten in De Parelduiker laten zien dat de literaire geschiedenis een beeldend onderdeel kan zijn van nationale historie. - NRC Handelsblad

De Parelduiker 2008/5

Inhoudsopgave

Alleen werk kan het spoor van werk uitwissen. Het leven van Roger Martin du Gard (1881-1958) (Anneke Alderlieste)

- De rijkdom van een goed gechambreerde geest. Roger Martin du Gard lezen in het licht van Sem Dresden (Hein Groen)

- Huug Kaleis
: heerser en onderdaan (Rob Molin)

- De dadaïst en de Dokwerker. Tristan Tzara in Amsterdam (Marco Entrop)

- Het elektrotechnisch wonder. Robert Hartog, jeugdvriend van Gerard Reve (Gerben Wynia)

- Laagwater: G.A. van Oorschot en het gestolen manuscript (Hessel Bouman)

 

Details

Luister naar een gesproken toelichting op dit nummer in het VPRO-radioprogramma van De Avonden van 7 januari 2009 aan het eind van het tweede uur.

Lees de recensie van Wineke de Boer in de Volkskrant

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro