Een tijdschrift voor het kleine onderzoek, dat vaak even amusant of opwindend is als het grote - Kees Fens

De Parelduiker 2002/2

Inhoudsopgave

Tegen het leven is geen droom bestand. Nico Donkersloot in het dagboek van Thea Citroen. (Denise Citroen)
"Is hierin nog een spoor van billijkheid te ontdekken?" Brieven van Marcellus Emants aan zijn uitgever Gosler. (Leo Ross)
Dan komen wij. In de rubriek ‘Peillood’.(H.J.A. Hofland)
Een verworpene in vreemde dienst. Het vergeefse streven van Henri Bruning. (Ruth Bijert)
Bolwerk van tegenstellingen. Het korte leven van het tijdschrift Maupertuus. (Stance Eenhuis)
Laagwater met ‘Een lek in eeuwigheid’ over P.H. Ritter. (Rob Delvigne)
Seinpost met een bericht uit Parijs.

Details

 

72 pagina's
geïllustreerd

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro