Voor wie zich om de literatuur bekommert en het huidige literaire beeld gespiegeld wil zien aan het rijke literaire verleden doet er goed aan De Parelduiker te lezen - Ingrid van der Graaf (Literair Nederland)

De Parelduiker 2001/1

Inhoud

Inhoud:

Francis Bulhof, ‘De hardnekkige monoloog van een onmogelijk man. De kronkelwegen van Anton Koch alias Adolf ter Haghe’.

Léon Hanssen, ‘Geluk gaat altijd gekleed als ongeluk. Over de dood van de wiskundige L.E.J. Brouwer’.

Frank Okker, ‘Te laat voor bezinning. Willem Walraven tot zijn hoofdredacteur’.

Hans Vandevoorde, ‘August Vermeylen’. In de serie ‘Hora est. Schrijvers en proefschriften’.

Marco Entrop, ‘"Een droomen van de monden nooit bezeten". Homo-erotische verzen van Willem Arondéus’.

H.J.A. Hofland, ‘Jacques Gans, wankelmoedig agitator’. In de rubriek ‘Peillood’.

Willem Maas, ‘Het gelieg der kameraden. Gans contra Last bij het einde van Links Richten’.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro