Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker - Trouw

De Parelduiker 1998/1

Inhoudsopgave

Een waarlijk groot man gaat zijn weg alleen. De reizen van Nikolaj Mikloecho-Maklaj. (Jan Paul Hinrichs)
Een dag in Batavia (1886). (Nikolaj Mikloecho-Maklaj)
"Laat ons eten, drinken en vroolijk zijn". De vrienden van Jacques Perk. (Frans Oerlemans & Peter Janzen)
De Roode Duivel. Bladluizen. Satirische tijdschriften in Nederland (1). (Nop Maas)
Opbidden tot een gesloten hemel. Frans Coenens Onpersoonlijke herinneringen (1936). (August Hans den Boef)
Het sleutelbeen van een haas. Over een handschrift van W.B. Yeats.  (Louis Houët)
Gered van de koele meren des doods. Europese joden in Van Eedens Amerikaanse Walden. (Marianne Mooijweer)
"Zoo vindt elk zijn gading". P.C. Boutens, Robert Ross en Oscar Wilde. (Marco Goud)
Funerair plagiaat op Herman de Man.  (Gé Vaartjes)

Details


72 pagina's
geïllustreerd

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro