Zolang De Parelduiker bestaat gaat het goed met de literatuur in Nederland. - Arjen Fortuin

De Parelduiker 1998/4-5

Inhoudsopgave

Tussen noodlot en extase. Het leven van Johan Polak (1928-1992). (Toon Möller)
Een dure liefhebberij. Johan Polak als uitgever. (Mark Pieters)
"Gerard kreeg de geldkolder". Johan Polak over de breuk met Gerard Reve. (Katrien Gottlieb)
Rijkdom van het onvolmaakte. Johan Polak als editeur. (H.T.M. van Vliet)
Een bibliofiel zwijgt over zijn bezit. Johan Polak als verzamelaar. (Steven A. Bakker)
We hadden gewoon samen moeten blijven. Polak en Van Gennep voor het laatst bijeen. (Hanneke Groenteman)
Onbaatzuchtig en erudiet. Johan Polak doctor honoris causa. (A.D. Leeman)
De Ware Jacob. Bladluizen. Satirische tijdschriften in Nederland (4). (Nop Maas)
Misdaad & Mondriaan’. (Marco Entrop)
Een foute broek. (Charles Vergeer)

Details

144 pagina's
geïllustreerd

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro