Het altijd aantrekkelijke en aanstekelijke tijdschrift De Parelduiker, dé plaats voor letterkundige naspeuringen en vondsten - Mario Molegraaf

'Op de markt'

Abstract

Acht maanden na zijn overlijden werd in mei 2007 de bibliotheek van de letterkundige en Van Deyssel-biograaf Harry Prick geveild. Wat onverkocht bleef, belandde op de boekenmarkt, waaronder een eerste druk van Tim’s herinneringen (1938) van Aeg. W. Timmerman. Het boek is voorzien van glossen en aantekeningen door Prick, die dit exemplaar waarschijnlijk heeft gebruikt voor de door hem bezorgde heruitgave uit 1983. In het boek bevond zich onder meer een briefkaart van Timmermans portret met een handgeschreven opdracht aan Karel Alberdingk Thijm. Het moet Van Deyssels eigen exemplaar van Tim’s herinneringen geweest zijn.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro