Een tijdschrift voor het kleine onderzoek, dat vaak even amusant of opwindend is als het grote - Kees Fens

De partij en de waarheid

Abstract

Begin jaren dertig bekeerde André Gide zich tot het communisme. Volgens Bolkestein had hij hierin compensatie gezocht voor het christelijke geloof uit zijn jeugd. Gide ging er vol in. Totdat hij in juni 1936 op uitnodiging van de Bond van Sovjetschrijvers het land bezocht. Van dat bezoek deed hij verslag in Retour de l'URSS, waaruit blijkt dat de schellen hem van de ogen waren gevallen. Nergens ter wereld, concludeerde Gide, was de mens zo onvrij als in de Sovet-Unie. Vrienden raadden hem publicatie af, maar Gide plaatste de waarheid boven de partij.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro