Elk nummer geeft je het gevoel iets ontdekt te hebben waarvan je niet het idee had er naar op zoek te zijn maar na lezing ervan overtuigd bent geraakt dat je dit niet had willen missen. - Literair Nederland

'Eet meer Blaman, drink meer Vestdijk, lees meer Fruit'

Abstract

In 1951 kreeg het cabaretgezelschap Wim Sonneveld van de CPNB het verzoek de Boekenweek te openen. Annie M.G. Schmidt, Hella Haasse en Wim Hora Adema zouden voor het programma de teksten leveren. Maar Haasse werd ziek en de bijdrage van Hora Adema werd door Sonneveld afgekeurd. Om het optreden te redden, greep Sonneveld terug op materiaal uit zijn vorige programma’s, ter aanvulling op wat Schmidt had afgekregen. Ondanks het hybride karakter van het programma bleek Een bloemlezing in prachtband een succes, reden waarom de CPNB Sonneveld eveneens uitnodigde voor het Schrijversbal van 1952. Nu liet Annie Schmidt het afweten en was Sonneveld voor teksten aangewezen op zijn tweede keus, Willy van Hemert. Tot overmaat van ramp kon hij zelf wegens ziekte niet optreden. De voorstelling Van Parnassus naar Montparnasse viel als een baksteen.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro