Het leukste literaire tijdschrift in ons land - 8weekly

Huug Kaleis

Abstract

Aan de hand van onder meer dagboekfragmenten schetst Molin de loopbaan en persoonlijkheid van de criticus Huug Kaleis (1928-1989). Kaleis was een individualist die zich afzette tegen de merlinisten Kees Fens en J.J. Oversteegen en tegen Carel Peeters en Jaap Goedegebuure, die de literaire kritiek van de jaren tachtig overheersten. Kaleis behoorde tot het kamp van W.F. Hermans, over wie hij De God Denkbaar verklaard (1987) schreef. Geert van Oorschot zag in hem een groot talent die de literaire wereld zou kunnen opschudden, maar Kaleis heeft zich altijd miskend gevoeld.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro