Lees en ervaar deze verrijking voor de literair hongerige geest. - Literair Nederland

‘Leven in Amsterdam’

Abstract

Hella Haasse ziet soms nog het Amsterdam zoals Breitner en Israels dat geschilderd hebben. De stad waarin haar moeder opgroeide en haar dochters en kleinkinderen. De ‘gezellige eigenzinnige vaak dwarse stad’.

In: ‘”Verdraagzaam uit nonchalance”. Hella S. Haasse over Amsterdam’ p. 56-57 leidt Greetje Heemskerk het kleine teruggevonden manuscript in. Ze trekt parallellen tussen Haasses Zelfportret als legkaart en Transit en ‘Leven in Amsterdam’.
- Artikel uit het themanummer dat verscheen ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad 2008. Over vrijheid van mening, drukpers, zeden en literatuur in de geschiedenis van Amsterdam.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro