Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker - Trouw

‘Jonge peultjes en grauwe vogels'

Abstract

‘Ik ben hier doodgegaan’, sprak Bert Schierbeek tijdens de slotzitting van het PEN-congres dat in 1954 in Amsterdam plaatsvond. Net als andere Vijftigers was Schierbeek géén spreker op het congres dat ‘het experiment in de letteren’ als thema had. Internationale grootheden als E.M. Forster, Bertold Brecht, Arnold Zweig, Anna Seghers en Jan Walravens bezochten het congres. In de coulissen vochten de twee Duitse PEN-centra hun eigen Koude Oorlog uit.
- Artikel uit het themanummer dat verscheen ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad 2008. Over vrijheid van mening, drukpers, zeden en literatuur in de geschiedenis van Amsterdam.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro