Je zou dat gewroet in het verleden zinloos kunnen noemen, omdat niemand er rijker van wordt. Maar als het niet langer wordt verricht, breekt pas echt de armoede aan - Dagblad van het Noorden

‘Jonge peultjes en grauwe vogels'

Abstract

‘Ik ben hier doodgegaan’, sprak Bert Schierbeek tijdens de slotzitting van het PEN-congres dat in 1954 in Amsterdam plaatsvond. Net als andere Vijftigers was Schierbeek géén spreker op het congres dat ‘het experiment in de letteren’ als thema had. Internationale grootheden als E.M. Forster, Bertold Brecht, Arnold Zweig, Anna Seghers en Jan Walravens bezochten het congres. In de coulissen vochten de twee Duitse PEN-centra hun eigen Koude Oorlog uit.
- Artikel uit het themanummer dat verscheen ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad 2008. Over vrijheid van mening, drukpers, zeden en literatuur in de geschiedenis van Amsterdam.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro