een prachtig nummer - Remco Campert

Vrijhaven Amsterdam

Abstract

Amsterdam kent een lange traditie als vrijhaven voor het boek. Toch vraagt die typering om een nuancering. Was dan echt altijd iedereen welkom en alles mogelijk? De hoogtijdagen van Amsterdam als vrijhaven voor buitenlanders lagen vooral in de Gouden Eeuw. Maar ook in die periode was niet alles toegestaan. In de achttiende eeuw was de rol van Amsterdam als internationale vrijhaven voor het boekenvak veel minder groot. Pas in de twintigste eeuw, tijden het Interbellum, klampte men weer aan bij de oude traditie.
- Artikel uit het themanummer dat verscheen ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad 2008. Over vrijheid van mening, drukpers, zeden en literatuur in de geschiedenis van Amsterdam.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro