Elk nummer geeft je het gevoel iets ontdekt te hebben waarvan je niet het idee had er naar op zoek te zijn maar na lezing ervan overtuigd bent geraakt dat je dit niet had willen missen. - Literair Nederland

De deemoed voorbij

Abstract

De heldinnen in de boeken van Cissy van Marxveldt (pseudoniem van Sestke de Haan, 1889-1948) doen in rebellie nauwelijks onder voor hun mannelijke evenknieën Dik Trom en Pietje Bell. Al eindigen hun jeugdjaren steevast in een (traditioneel) huwelijk, dat betekent niet dat zij daarmee hun verlangen naar zelfstandigheid opgeven. Van Marxveldts vrouwelijke personages – in het bijzonder haar bekendste heldin Joop ter Heul – tarten met enige regelmaat de conventies van het middle-class milieu waarin ze opgroeien. Anne Frank was een groot liefhebster van de boeken van Van Marxveldt. De H.B.S. tijd van Joop ter Heul inspireerde haar tot het schrijven van haar dagboek.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro