het sympathiekste tijdschrift van Nederland - Marc van Oostendorp (neerlandistiek.nl)

Stichting Vrienden van De Parelduiker

Om het voortbestaan van De Parelduiker zeker te stellen, is de Stichting Vrienden van De Parelduiker in het leven geroepen. Met de gelden die zij verwerft, steunt ze De Parelduiker, in het bijzonder evenementen die De Parelduiker voor abonnees en geïnteresseerden regelmatig organiseert, zoals de jaarlijkse Parelduiker-middag in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en presentaties van afzonderlijke nummers. Tevens ondersteunt de stichting lezingen, tentoonstellingen en bijzondere uitgaven op cultuurhistorisch gebied. Het beleidsplan lees je hier. Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Parelduiker bestaat uit Bas Lubberhuizen (voorzitter), Jet Greebe (penningmeester/secretaris), dr. Wim Hazeu en mr. Maarten Meijer.

Vriendenvoordeel
Ook jij kunt De Parelduiker steunen, het best door abonnee te worden. Maar, als je dat al bent, kun je tevens Vriend van De Parelduiker worden. Dat kan door:

a) jaarlijks een bedrag van € 50,- te doneren. Je krijgt daarvoor voorrang bij bijeenkomsten van De Parelduiker en van presentaties van uitgaven op cultuurhistorisch gebied.
 
b) jaarlijks een bedrag van € 100,- (of meer) te doneren. Behalve de hierboven omschreven voorrang, ontvang je jaarlijks een bijzondere uitgave thuis gestuurd: 
- in 2013 een door auteur Els Snick gesigneerd exemplaar van haar boek Waar het me slecht gaat is mijn vaderland, over Joseph Roth.
- in 2014 een gesigneerd exemplaar van Igor Cornelissens boek Wie was Hans Boslowits?
- in 2015 een door Remco Campert gesigneerd exemplaar van zijn bundel Verloop van jaren
- in 2016 stuurden wij een tekst uit de nalatenschap van J. Slauerhoff, een (deel)vertaling van Arthur Rimbauds Le bateau ivre met de hand gezet en gedrukt in de Hof van Jan door Nop Maas in Haarlem.
- in 2017 In nadenkelijke rust, een brief van Chr. J. van Geel aan Judith Herzberg, opnieuw een uitgave van de Hof van Jan
- in 2018 het niet eerder gepubliceerd hoofdstuk De kandidaat-Inez uit de romancyclus Homo Duplex van A.F.Th. van der Heijden (gesigneerd)
- in 2019 Najaars-ontboezeming van Jac. van Looy - een reconstructie van de poging om Van Looys roman Jaap te laten ‘verbannen’. 


Voordelig schenken
De Stichting Vrienden van De Parelduiker is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij deze ANBI-status geldt een extra giftenaftrek voor particulieren en bedrijven. Bij schenkingen aan de Stichting Vrienden van De Parelduiker mogen donateurs in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5000 die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen. U kunt eenmalig schenken, elke schenking is welkom! Ook bestaat voor bedragen vanaf € 250 de mogelijkheid om periodiek te schenken door middel van een notariële akte, het belastingvoordeel is dan meestal het grootst. Wij verzorgen dit graag voor u.

Hoe wordt u Vriend van De Parelduiker?
Stuur een e-mail of een kaartje naar onderstaand adres en vermeld uw keuze en uw adresgegevens.

Stichting Vrienden van De Parelduiker
p/a Jet Greebe
Prinsengracht 335
1016 GZ  Amsterdam
e-mail: greeb011@planet.nl

Triodosbank (NL51 TRIO 0) 254836259
t.n.v. Stichting Vrienden van de Parelduiker
o.v.v. Vriend van de Parelduiker


Jaarrekeningen
Voor inzage in de jaarcijfers van de Stichting Vrienden van De Parelduiker kunt u hier terecht.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro