Onderschat de invloed van De Parelduiker niet. Want elke schrijver waarop dit literaire blad zijn licht laat schijnen, wordt weer tot leven gewekt. - Literair Nederland

Stichting Vrienden van De Parelduiker

De overheid subsidieert de literaire tijdschriften niet langer. Om de toekomst van De Parelduiker zeker te stellen, is daarom de Stichting Vrienden van De Parelduiker in het leven geroepen. Met de gelden die zij hoopt te verwerven, steunt zij De Parelduiker, in het bijzonder evenementen die De Parelduiker voor abonnees en geïnteresseerden regelmatig wil organiseren, zoals een jaarlijkse Parelduiker-middag in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en presentaties van afzonderlijke nummers. Tevens ondersteunt de stichting lezingen,  tentoonstellingen en bijzondere uitgaven op cultuurhistorisch gebied. Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Parelduiker bestaat uit Bas Lubberhuizen (voorzitter), Jet Greebe (penningmeester/secretaris), dr. Wim Hazeu en mr. Maarten Meijer.

Vriendenvoordeel
Ook u kunt De Parelduiker steunen, het best door abonnee te worden. Maar, als u dat al bent, kunt u tevens Vriend van De Parelduiker worden. Dat kan door:

a) jaarlijks een bedrag van € 50,- te doneren. U krijgt daarvoor voorrang bij bijeenkomsten van De Parelduiker en van presentaties van uitgaven op cultuurhistorisch gebied.
 
b) jaarlijks een bedrag van € 100,- (of meer) te doneren. Behalve de hierboven omschreven voorrang, ontvangt u jaarlijks een bijzondere uitgave thuis gestuurd. In 2013 was dat een door auteur Els Snick gesigneerd exemplaar van haar boek Waar het me slecht gaat is mijn vaderland, over Joseph Roth, in 2014 een gesigneerd exemplaar van Igor Cornelissens boek Wie was Hans Boslowits?, in 2015 een door Remco Campert gesigneerd exemplaar van zijn bundel Verloop van jaren en in 2016 stuurden wij een tekst uit de nalatenschap van J. Slauerhoff, een (deel)vertaling van Arthur Rimbauds 'Le bateau ivre' met de hand gezet en gedrukt in de Hof van Jan door Nop Maas in Haarlem.


Voordelig schenken
De Stichting Vrienden van De Parelduiker is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij deze ANBI-status geldt een extra giftenaftrek voor particulieren en bedrijven. Bij schenkingen aan de Stichting Vrienden van De Parelduiker mogen donateurs in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5000 die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen. U kunt eenmalig schenken, elke schenking is welkom! Ook bestaat voor bedragen vanaf € 250 de mogelijkheid om periodiek te schenken door middel van een notariële akte, het belastingvoordeel is dan meestal het grootst. Wij verzorgen dit graag voor u.

Hoe wordt u Vriend van De Parelduiker?
Stuur een e-mail of een kaartje naar onderstaand adres en vermeld uw keuze en uw adresgegevens.

Stichting Vrienden van De Parelduiker
p/a Jet Greebe
Prinsengracht 335
1016 GZ  Amsterdam
e-mail: greeb011@planet.nl

Triodosbank (NL51 TRIO 0) 254836259
t.n.v. Stichting Vrienden van de Parelduiker
o.v.v. Vriend van de Parelduiker

 

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro