Mooi is het dat De Parelduiker er is en ruimte biedt aan nieuwe vondsten en wetenswaardigheden over vergeten- of schrijvers van lang her. - Ingrid van der Graaf (Literair Nederland)

Nieuws

- Nogmaals terug naar Oegstgeest
- De speurtocht naar Hans Boslowits
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nogmaals terug naar Oegstgeest


In de nummers 1 t/m 3 van de jaargang 2013 van De Parelduiker verscheen een reeks over Oegstgeest als rijk en meer dan locaal literair thema, van de hand van Jan Paul Hinrichs. Daarna doken enkele aanvullingen op met betrekking tot andere auteurs, zoals M. Vasalis, F.B. Hotz, Hella Haasse, Jan Wolkers, Emmy van Lokhorst, Johan W. Schotman, Luc Tournier en Willem Frederik Hermans. Jan Paul Hinrichs verzamelde ze, samen met een correctie, in een naschrift Nogmaals terug naar Oegstgeest. Inmiddels bundelde Jan Paul Hinrichs de artikelen in De poëzie van een enclave. Zie ook het bericht in de Oegstgeester Courant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Laatste deel Parelduikerreeks: de 'echte' Hans Boslowits uit Reves debuut


Begin 2014 verscheen van Igor Cornelissen Wie was Hans Boslowits?, het nieuwste deel in De Parelduikerreeks. 
De modellen voor de hoofdfiguren en figuranten uit De avonden zijn uitvoerig beschreven en geïnterviewd. En wie de echte Werther Nieland was, is ook allang bekend. Maar wie stond model voor de hoofdpersoon van De ondergang van de familie Boslowits, Gerard Reves feitelijke debuut en volgens velen een hoogtepunt in de Nederlandse naoorlogse literatuur? Igor Cornelissen ontdekte wie er schuilgingen achter de personages uit deze aangrijpende novelle, die het lot van een Amsterdams joods gezin in bezettingstijd pijnlijk sober en onbevangen beschrijft. Het bleken goede vrienden en buurtgenoten van de familie Reve te zijn. Toen de AIVD bleef beweren dat er in de archieven niets over de echte Hans Boslowits te vinden was, liet Cornelissen het zelfs aankomen op een hoorzitting in het zwaarbewaakte hoofdkwartier in Zoetermeer…
Zijn speurtocht roept een heel leven van vooroorlogse solidariteit, communisme en armoede op. Het levenseinde van Hans Boslowits, zowel in de novelle als in het echt, knijpt je de keel dicht.

Eerdere delen in de Parelduikerreeks:
Gretha Donker, J.C. Bloem: meester-dichter
F. Bordewijk, Nagelaten documenten
José Buschman, Louis Couperus: een dandy in de Oriënt
Het vijfde deel in de Parelduikerreeks verschijnt najaar 2017

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro