Het enige literaire tijdschrift dat ik van het eerste tot het laatste woord lees - Een lezer

De Parelduiker

De Parelduiker is een tijdschrift over schrijvers en literatuur. Op een toegankelijke, niet-academische manier doet het verslag van enerverende, vaak amusante speurtochten naar de verborgen schatten van de literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende motto ‘Een parelduiker vreest den modder niet’ belichten de medewerkers aan dit blad niet alleen de verborgen zijde van bekende auteurs, maar halen zij ook vergeten schrijvers boven water. In diverse rubrieken doen zij dat ook vanuit specifieke invalshoeken: ‘Laagwater’, voor de faits divers in de letterkunde; ‘Seinpost’, berichten uit pleisterplaatsen van literaire auteurs; ‘De Laatste Pagina’, over niet altijd op hun waarde geschatte overleden schrijvers en ‘Schoon & haaks’, met signaleringen en besprekingen van margedrukwerk en andere kleine maar onmisbare uitgaven. Ze maken De Parelduiker tot een bij uitstek prettig leesbaar blad, dat bij een groot aantal lezers en literatuurjournalisten gretig aftrek vindt.

De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Vantilt en wordt financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker

In ons filmpje hoorten zie je aan de hand van een voorbeeld in twee minuten waar De Parelduiker voor staat.
 


Redactie
De Parelduiker bestaat sinds 1996 en verschijnt vijf keer per jaar. De lay-out is van Piet Gerards, de opmaak wordt uitgevoerd door CeevanWee.
De redactie van De Parelduiker bestaat uit Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema.

Redactieadres
De Parelduiker
p/a Hein Aalders
Kerkstraat 105-B
1017 GD Amsterdam
e-mail: hein@uitgeverijaalders.nl
tel. 06 247 22 359

De redactieleden:

Thijs Wierema (1944) was (mede-)oprichter en redacteur van kwartaalschrift De Engelbewaarder (1976-1982), Het Oog in ’t Zeil (1983-1992) en De Parelduiker (sinds 1996). Hij is bestuurslid van het Willem Elsschot Genootschap, redacteur van het huisorgaan Achter de schermen en heeft in korte tijd een unieke collectie Elsschottiana bij elkaar verzameld. In 1984 bezorgde hij het Verzameld werk van Jan Arends. Met Maurits Verhoeff stelde hij de bloemlezing Ochenebbisj (1999, 2016) samen. Als kenner en verzamelaar van het werk van Nescio publiceerde hij o.a. een aflevering over de schrijver in De Engelbewaarder (1976) en een Nescio-cahier over Simon Carmiggelt (1993). De Nescio-verzameling van Thijs Wierema werd in 2011 aangekocht door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
 
Marco Entrop (1956) heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als freelancepublicist en -onderzoeker. Hij publiceert sinds 1984 over kunst-, literair- en theater-historische onderwerpen, o.a. in de tijdschriften Het Oog in ’t Zeil, Jong Holland, Avant Garde – Critical Studies, De Parelduiker, De Boekenwereld en ZL. Hij bereidt een biografie voor van de beeldend kunstenaar, schrijver en verzetsstrijder Willem Arondéus. Hij is Parelduiker-redacteur van het eerste uur.
 
Marco Daane (1959) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de Vlaamse en Britse letteren, met artikelen over figuren als Willem Elsschot, Robert Louis Stevenson en James Kelman, bijzondere literaire locaties en evenementen en nu en dan uitstapjes naar wielersport en biercultuur. Van zijn boeken reikten de biografie De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965 (De Arbeiderspers, 2001) en het portret in reisvorm Het spoor van Orwell (Atlas, 2011) tot de longlist c.q. tiplijst voor de AKO Literatuurprijs. Hij bereidt een biografie voor van het dubbeltalent Jacobus van Looy. Sinds 2000 is hij redacteur van De Parelduiker, waarvan één jaargang eindredacteur.
 
Marsha Keja (1966) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in een Vrij Doctoraal Letteren: Nederlandse moderne letterkunde, Algemene literatuurwetenschap en Russische taal- en letterkunde). Ze werkte als projectmedewerker bij het Letterkundig Museum (2000-2002) en het Theater Instituut (2002-2004), als conservator bij het Letterkundig Museum (2004-2012) en als projectleider digitalisering bij het Literatuurmuseum (2018-2020). Ze werkt als eindredacteur bij www.mennoterbraak.nl (2013-), www.eduperron.nl (2016-) en aan het op te richten multatuli.online.nl (2019-). Ze publiceerde over literair-historische onderwerpen in De Parelduiker, Tirade en ZL. Ze bezorgde verschillende literair-historische uitgaven van o.a. Max de Jong, Willem Frederik Hermans en F. Bordewijk, Chr. J. van Geel en Judith Herzberg. Als projectmedewerker ontsloot ze archieven voor de Bijzondere Collecties van de UvA (uitgeverijen Van der Peet, 2017 en Donker, 2019) en sinds september 2020 bij Atria (Elka Schrijver). Ze verricht archiefwerkzaamheden voor de erven Joop Goudsblom, Judith Herzberg en aan het archief Chris van Geel met biograaf Guus Middag. Sinds 2005 is ze redacteur van De Parelduiker.
 
Menno Voskuil (1977) studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt als zelfstandig tekstschrijver en publiceerde artikelen over o.a. Albert Verwey, Louis Couperus en H.P. Berlage. Daarnaast schreef hij de monografie Pakhuis Büch (2006), bezorgde hij de correspondentie tussen Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel (2007), en stelde hij met Arie Pos de Slauerhoffbundel Het heele leven is toch verloren (2012) samen. In 2014 verscheen Lagere aap, een biografische schets van Kees Lekkerkerker. Hij bezorgde in 2018 bij Nijgh & Van Ditmar samen met Hein Aalders een volledig herziene editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten en in najaar 2020 een dito editie van diens Verzameld proza. Ook verschijnt binnenkort zijn biografie van kunstenaar Aad Donker.
 
Hein Aalders (1957) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als redacteur bij Elsevier Uitgeversmij., de Winkler Prins Encyclopedie en Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Tussen 1983 en 1995 gaf hij bibliofiele boeken uit. Tegenwoordig is hij zelfstandig redacteur. In 2005 promoveerde hij aan de UvA op de dissertatie Van ellende edel. De criticus Slauerhoff over het dichterschap. Aalders publiceerde over literatuur in De Revisor, De Groene en De Parelduiker en voor het Willem Elsschot Genootschap. Met Jan Kostwinder schreef hij een studie over Cesare Pavese (1996), wat resulteerde in een vruchtbare samenwerking met documentairemaker Hans Keller. Daaruit vloeiden vier films over Italiaanse schrijvers en een fotografe uit voort. Hij bezorgde de brieven van Heere Heeresma (Bleib gesund!, 2015) en van J. Slauerhoff (Een varend eiland, 2016) in de reeks Privé-domein van De Arbeiderspers en bezorgde in 2018 bij Nijgh & Van Ditmar samen met redacteur Menno Voskuil een volledig herziene editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten en in najaar 2020 een dito editie van diens Verzameld proza. Sinds 2006 is hij eind- en hoofdredacteur van De Parelduiker.
 

Verkrijgbaarheid
De Parelduiker is los verkrijgbaar in deze boekhandels; of natuurlijk met een abonnement. Nieuwe abonnees ontvangen een welkomstgeschenk van de uitgeverij van De Parelduiker, Uitgeverij Vantilt.

Je vindt De Parelduiker ook op Facebook, Instagram en Twitter

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro