Lees en ervaar deze verrijking voor de literair hongerige geest. - Literair Nederland

De Parelduiker

Laatste nieuws: het Nederlands Letterenfonds berichtte ons op 22 juni 2017 dat het onze subsidieaanvraag binnen de Regeling Literaire Tijdschriften heeft gehonoreerd met het gevraagde bedrag! De commissie plaatste ons als een van de vier hoogst gewaardeerde tijdschriften. 'De Parelduiker bewoont het niemandsland tussen de academische literatuurstudie en geschiedschrijving enerzijds en de creatieve essayistiek anderzijds. De redactie heeft zichzelf de taak gesteld om een groot publiek te informeren over onderwerpen binnen het literair-historische domein. Een taak waarvan ze zich met verve kwijt. De Parelduiker doet wat het belooft: het vist onbekende pareltjes op, besteedt aandacht aan vaak onbekende teksten, auteurs en gebeurtenissen en/of reveleert en duidt onbekend historisch materiaal. De stukken zijn toegankelijk en lezenswaardig geschreven. Dat is gezien de schare aan auteurs en inhoudelijke diversiteit een verdienste van de redactie... De commissie complimenteert uitgever en redactie tot slot met de hoge inkomsten uit verkoop en abonnementen.' 

 De Parelduiker is een tijdschrift over schrijvers en literatuur. Op een toegankelijke, niet-academische manier doet het verslag van enerverende, vaak amusante speurtochten naar de verborgen schatten van onze literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende motto ‘Een parelduiker vreest den modder niet’ belichten de medewerkers aan dit blad niet alleen de verborgen zijde van bekende auteurs, maar halen zij ook vergeten schrijvers boven water. In diverse rubrieken doen zij dat ook vanuit specifieke invalshoeken: ‘Laagwater’, voor de faits divers in de letterkunde; ‘Seinpost’, berichten uit pleisterplaatsen van literaire auteurs; ‘De Laatste Pagina’, over niet altijd op hun waarde geschatte overleden schrijvers; ‘Berliner Beobachter’ uit de Duitse hoofdstad; en ‘Schoon & haaks’, met signaleringen en besprekingen van margedrukwerk en andere kleine maar onmisbare uitgaven. Ze maken De Parelduiker tot een bij uitstek prettig leesbaar blad, dat bij een groot aantal lezers en literatuurjournalisten gretig aftrek vindt.

De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door
het Nederlands Letterenfonds
het R.O. van Gennep Fonds en
de Stichting Vrienden van De Parelduiker

In ons filmpje hoort en ziet u aan de hand van een voorbeeld in twee minuten waar De Parelduiker voor staat!
 


Redactie
De Parelduiker bestaat sinds 1996 en verschijnt vijf keer per jaar. De lay-out is van Piet Gerards, de opmaak wordt uitgevoerd door CeevanWee.
De redactie van De Parelduiker wordt gevormd door Hein Aalders, Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema.

Thijs Wierema (1944) was (mede-)oprichter en redacteur van kwartaalschrift De Engelbewaarder (1976-1982), Het Oog in ’t Zeil (1983-1992) en De Parelduiker (sinds 1996). Hij is bestuurslid van het Willem Elsschot Genootschap en redacteur van het huisorgaan Achter de schermen. In 1984 bezorgde hij het Verzameld werk van Jan Arends. Met Maurits Verhoeff stelde hij de bloemlezing Ochenebbisj (1999) samen. Als kenner en verzamelaar van het werk van Nescio publiceerde hij o.a. een aflevering over de schrijver in De Engelbewaarder (1976) en een Nescio-cahier over Simon Carmiggelt (1993). De Nescio-verzameling van Thijs Wierema werd in 2011 aangekocht door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Marco Entrop (1956) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1983 werkzaam in de journalistiek, tevens als freelancepublicist en -onderzoeker. Hij publiceerde over kunst-, literair- en theater-historische onderwerpen in o.a. Het Oog in 't Zeil, Jong Holland, Avant Garde, Critical Studies, De Parelduiker, Extaze en ZL. In 1996 was hij een van de oprichters van het literair-historische tijdschrift De Parelduiker. Van zijn hand verscheen Onbekwaam in het compromis (1993), een biografie van de beeldend kunstenaar, schrijver en verzetsstrijder Willem Arondéus, van wie hij de nagelaten gedichten bezorgde. Hij werkt aan een biografie van de Duits-Joodse cabaretière en voordrachtskunstenares Alice Dorell.

Marco Daane (1959) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de Vlaamse en Britse letteren, met artikelen over figuren als Willem Elsschot, Robert Louis Stevenson en James Kelman, bijzondere literaire locaties en evenementen en nu en dan uitstapjes naar wielersport en biercultuur. Gedurende zijn redacteurschap was hij één jaargang eindredacteur van De Parelduiker. Van zijn boeken reikten de biografie De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965 (De Arbeiderspers, 2001) en het portret in reisvorm Het spoor van Orwell (Atlas, 2011) tot de longlist c.q. tiplijst voor de AKO Literatuurprijs. Hij bereidt een biografie voor van het dubbeltalent Jacobus van Looy. Sinds 2000 is hij redacteur van De Parelduiker.

Marsha Keja (1966) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in een Vrij Doctoraal Letteren: Nederlandse moderne letterkunde, Algemene literatuurwetenschap en Russische taal en letterkunde). Ze werkte als projectmedewerker bij het Letterkundig Museum (2000-2002) en het Theater Instituut (2002-2004) en als conservator bij het Letterkundig Museum (2004-2012). Sinds 2013 werkt ze o.a. als eindredacteur bij www.mennoterbraak.nl en sinds 2016 bij www.eduperron.nl. Ze publiceerde over literair-historische onderwerpen in De Parelduiker, Tirade, ZL en Biografisch Woordenboek van Nederland. Ze bezorgde van Max de Jong Heet van de naald! en andere gedichten (2014) en Dagboek (2016), met Arno Kuipers de correspondentie tussen Willem Frederik Hermans en F. Bordewijk (2011) en met Jabik Veenbaas een selectie uit de brieven van Chr. J. van Geel (2012). Sinds 2005 is ze redacteur van De Parelduiker.

Menno Voskuil (1977) studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt als zelfstandig tekstschrijver en publiceerde artikelen over o.a. Albert Verwey, Louis Couperus en H.P. Berlage. Daarnaast schreef hij de monografie Pakhuis Büch (2006), bezorgde hij de correspondentie tussen Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel (2007), en stelde hij met Arie Pos de Slauerhoffbundel Het heele leven is toch verloren (2012) samen. In 2014 verscheen Lagere aap, een biografische schets van Kees Lekkerkerker. Naast redacteur van De Parelduiker is Voskuil redacteur van het Nieuw Letterkundig Magazijn. Momenteel werkt hij aan een biografie van kunstenaar Aad Donker.

Hein Aalders (1957) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als redacteur bij Elsevier Uitg.mij., de Winkler Prins Encyclopedie en Bas Lubberhuizen. Tussen 1983 en 1995 gaf hij bibliofiele boeken uit. Tegenwoordig is hij zelfstandig redacteur. In 2005 promoveerde hij aan de UvA op de dissertatie Van ellende edel. De criticus Slauerhoff over het dichterschap. Aalders publiceerde over literatuur in De Revisor, De Groene en De Parelduiker. Met Jan Kostwinder schreef hij een studie over Cesare Pavese (1996), wat resulteerde in een vruchtbare samenwerking met documentairemaker Hans Keller. Daaruit vloeiden vier films over Italiaanse schrijvers en een fotografe uit Palermo voort. Hij bezorgde de brieven van Heere Heeresma (Bleib gesund!, 2015) en van J. Slauerhoff (Een varend eiland, 2016) in de reeks Privé-domein van De Arbeiderspers en werkt nu samen met redacteur Menno Voskuil aan een nieuwe editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten die aan de normen van deze tijd voldoet, te verschijnen begin 2018 bij Nijgh & Van Ditmar. Sinds 2006 is hij eind- en hoofdredacteur van De Parelduiker.


Verkrijgbaarheid
De Parelduiker is los verkrijgbaar in deze boekhandels; of natuurlijk met een abonnement. Nieuwe abonnees kunnen kiezen uit twee welkomstgeschenken van de uitgeverij van De Parelduiker, Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

U vindt De Parelduiker ook op Facebook.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro