Een tijdschrift voor het kleine onderzoek, dat vaak even amusant of opwindend is als het grote - Kees Fens

De Parelduiker

De Parelduiker is een tijdschrift over schrijvers en literatuur. Op een toegankelijke, niet-academische manier doet het verslag van enerverende, vaak amusante speurtochten naar de verborgen schatten van onze literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende motto ‘Een parelduiker vreest den modder niet’ belichten de medewerkers aan dit blad niet alleen de verborgen zijde van bekende auteurs, maar halen zij ook vergeten schrijvers boven water. In diverse rubrieken doen zij dat ook vanuit specifieke invalshoeken: ‘Laagwater’, voor de faits divers in de letterkunde; ‘Seinpost’, berichten uit pleisterplaatsen van literaire auteurs; ‘De Laatste Pagina’, over niet altijd op hun waarde geschatte overleden schrijvers; ‘Berliner Beobachter’ uit de Duitse hoofdstad; en ‘Schoon & haaks’, met signaleringen en besprekingen van margedrukwerk en andere kleine maar onmisbare uitgaven. Ze maken De Parelduiker tot een bij uitstek prettig leesbaar blad, dat bij een groot aantal lezers en literatuurjournalisten gretig aftrek vindt.

De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door
het Nederlands Letterenfonds
en de Stichting Vrienden van De Parelduiker

In ons filmpje hoort en ziet u aan de hand van een voorbeeld in twee minuten waar De Parelduiker voor staat.
 


Redactie
De Parelduiker bestaat sinds 1996 en verschijnt vijf keer per jaar. De lay-out is van Piet Gerards, de opmaak wordt uitgevoerd door CeevanWee.
De redactie van De Parelduiker wordt gevormd door Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema.

Redactieadres
De Parelduiker
p/a Hein Aalders
Kerkstraat 105-B
1017 GD Amsterdam
e-mail: hein@uitgeverijaalders.nl
tel. 06 247 22 359

Thijs Wierema (1944) was (mede-)oprichter en redacteur van kwartaalschrift De Engelbewaarder (1976-1982), Het Oog in ’t Zeil (1983-1992) en De Parelduiker (sinds 1996). Hij is bestuurslid van het Willem Elsschot Genootschap en redacteur van het huisorgaan Achter de schermen. In 1984 bezorgde hij het Verzameld werk van Jan Arends. Met Maurits Verhoeff stelde hij de bloemlezing Ochenebbisj (1999) samen. Als kenner en verzamelaar van het werk van Nescio publiceerde hij o.a. een aflevering over de schrijver in De Engelbewaarder (1976) en een Nescio-cahier over Simon Carmiggelt (1993). De Nescio-verzameling van Thijs Wierema werd in 2011 aangekocht door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Marco Entrop (1956) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1983 werkzaam in de journalistiek, tevens als freelancepublicist en -onderzoeker. Hij publiceerde over kunst-, literair- en theater-historische onderwerpen in o.a. Het Oog in 't Zeil, Jong Holland, Avant Garde, Critical Studies, De Parelduiker, Extaze en ZL. In 1996 was hij een van de oprichters van het literair-historische tijdschrift De Parelduiker. Van zijn hand verscheen Onbekwaam in het compromis (1993), een monografie van de beeldend kunstenaar, schrijver en verzetsstrijder Willem Arondéus, van wie hij de nagelaten gedichten bezorgde. Entrop schrijft aan een biografie van Arondéus.

Marco Daane (1959) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de Vlaamse en Britse letteren, met artikelen over figuren als Willem Elsschot, Robert Louis Stevenson en James Kelman, bijzondere literaire locaties en evenementen en nu en dan uitstapjes naar wielersport en biercultuur. Gedurende zijn redacteurschap was hij één jaargang eindredacteur van De Parelduiker. Van zijn boeken reikten de biografie De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965 (De Arbeiderspers, 2001) en het portret in reisvorm Het spoor van Orwell (Atlas, 2011) tot de longlist c.q. tiplijst voor de AKO Literatuurprijs. Hij bereidt een biografie voor van het dubbeltalent Jacobus van Looy. Sinds 2000 is hij redacteur van De Parelduiker.

Marsha Keja (1966) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in een Vrij Doctoraal Letteren: Nederlandse moderne letterkunde, Algemene literatuurwetenschap en Russische taal en letterkunde). Ze werkte als projectmedewerker bij het Letterkundig Museum (2000-2002) en het Theater Instituut (2002-2004) en als conservator bij het Letterkundig Museum (2004-2012). Sinds 2013 werkt ze o.a. als eindredacteur bij www.mennoterbraak.nl en sinds 2016 bij www.eduperron.nl. Ze publiceerde over literair-historische onderwerpen in De Parelduiker, Tirade, ZL en Biografisch Woordenboek van Nederland. Ze bezorgde van Max de Jong Heet van de naald! en andere gedichten (2014) en Dagboek (2016), met Arno Kuipers de correspondentie tussen Willem Frederik Hermans en F. Bordewijk (2011) en met Jabik Veenbaas een selectie uit de brieven van Chr. J. van Geel (2012). Sinds 2005 is ze redacteur van De Parelduiker.

Menno Voskuil (1977) studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt als zelfstandig tekstschrijver en publiceerde artikelen over o.a. Albert Verwey, Louis Couperus en H.P. Berlage. Daarnaast schreef hij de monografie Pakhuis Büch (2006), bezorgde hij de correspondentie tussen Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel (2007), en stelde hij met Arie Pos de Slauerhoffbundel Het heele leven is toch verloren (2012) samen. In 2014 verscheen Lagere aap, een biografische schets van Kees Lekkerkerkeren. Samen met eindredacteur Hein Aalders bezorgde hij een nieuwe, volledig herziene editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten (Nijgh & Van Ditmar). Naast redacteur van De Parelduiker is Voskuil redacteur van het Nieuw Letterkundig Magazijn. Hij schreef een biografie van kunstenaar Aad Donker.

Hein Aalders (1957) studeerde Nederlands en werkte als redacteur bij Elsevier Uitg.mij., de Winkler Prins Encyclopedie en Bas Lubberhuizen. Tegenwoordig is hij zelfstandig redacteur. In 2005 promoveerde hij aan de UvA op de dissertatie Van ellende edel. De criticus Slauerhoff over het dichterschap. Aalders publiceerde over literatuur in De Revisor, De Groene en De Parelduiker. Met Jan Kostwinder schreef hij een studie over Cesare Pavese (1996), wat resulteerde in een vruchtbare samenwerking met documentairemaker Hans Keller: vier films over Italiaanse schrijvers en een fotografe uit Palermo. Hij bezorgde de brieven van Heere Heeresma (Bleib gesund!, 2015) en van J. Slauerhoff (Een varend eiland, 2016) en samen met redacteur Menno Voskuil bezorgde hij een nieuwe, volledig herziene editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten (Nijgh & Van Ditmar). Sinds 2006 is hij eind- en hoofdredacteur van De Parelduiker.


Verkrijgbaarheid
De Parelduiker is los verkrijgbaar in deze boekhandels; of natuurlijk met een abonnement. Nieuwe abonnees kunnen kiezen uit twee welkomstgeschenken van de uitgeverij van De Parelduiker, Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

U vindt De Parelduiker ook op Facebook.

 

PRIVACY- & COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

INLEIDING

In dit Privacy- en Cookiebeleid lees je hoe Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V., waar Uitgeverij Bas Lubberhuizen deel van uitmaakt, (hierna: “Nieuw Amsterdam”“wij” of “ons”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze websites. Dit Privacy- en Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij kunnen het Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen.


1. Over Nieuw Amsterdam

Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast het fonds en de website van Uitgeverij Nieuw Amsterdam (www.nieuwamsterdam.nl), beheren wij ook de fondsen en websites van Uitgeverij Wereldbibliotheek (www.wereldbibliotheek.nl), Uitgeverij Bas Lubberhuizen (www.lubberhuizen.nl en www.parelduiker.nl) en Fontaine Uitgevers (www.fontaineuitgevers.nl).

 

Nieuw Amsterdam is gevestigd aan de Johannes Vermeerstraat 63, 1071 DN Amsterdam. Ons postadres is Postbus 15511, 1001 NA Amsterdam. Voor vragen over ons Privacy- en Cookiebeleid kun je een e-mail sturen naar privacy@nieuwamsterdam.nl. Je kunt ook tijdens kantoortijden bellen met 020 5706 100.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze klanten, onze auteurs dan wel bezoekers en gebruikers van onze websites. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over aankopen en gegevens over interesses en voorkeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van de websites van Nieuw Amsterdam, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

·         Naam, adres, woonplaats

·         Bezorgadres, factuuradres

·         Geslacht, geboortedatum

·         Telefoonnummer, e-mailadres

·         Genrevoorkeuren

·         Gekochte producten, bank- en betaalgegevens, indien jij een aankoop doet

·         Websitebezoek en klikgedrag

·         IP-adres, gegevens over uw computer

·         Duur en tijdstip van het bezoek

·         Inloggegevens

 Wij zullen jou nooit vragen om gevoelige gegevens met ons te delen.

 

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat wij op een goede en effectieve manier onze boeken kunnen uitgeven en onze producten of diensten kunnen leveren. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waardoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte wij jou ook graag relevante informatie en aanbiedingen sturen.

De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

·         administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;

·         het beheren van klantgegevens en eventueel het online account;

·         marketing-, promotie- en testdoeleinden;

·         verzending van: aanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie over je account en overige (noodzakelijke) informatie vanuit Nieuw Amsterdam;

·         uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;

·         om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken. Wij werken hiervoor niet met profilering, maar gebruiken wel het eventueel door jou opgegeven genrevoorkeur.

 

4. Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Nieuw Amsterdam is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van de aankoopovereenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je een product niet kunt bestellen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

 

·         Aankoopovereenkomst: om een aankoop die via onze websites wordt gedaan aan jou te kunnen leveren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken: denk aan NAW-gegevens, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorggegevens.

·         Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

·         Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om jou te benaderen met aanbiedingen die op jouw voorkeuren zijn toegesneden, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom houden wij bijvoorbeeld jouw gebruik van onze websites bij.

·         Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

 

5. Aan wie verstrekt Nieuw Amsterdam persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. Wij verstrekken verder alleen persoonsgegevens aan andere derden nadat wij jouw voorafgaande toestemming hebben gekregen.          

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker is bijvoorbeeld het hostingbedrijf van onze website, een logistieke dienstverlener die jouw bestelling bij de postbezorger aanlevert of een e-mailmarketing-softwarebedrijf dat de verzending van e-mails faciliteert. 

Wij ‘verkopen’ jouw persoonsgegevens nooit. Een derde partij mag jouw gegevens niet zonder jouw toestemming voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor jouw gegevens (denk aan de verwerking van de betaling door

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro