Onderschat de invloed van De Parelduiker niet. Want elke schrijver waarop dit literaire blad zijn licht laat schijnen, wordt weer tot leven gewekt. - Literair Nederland

De Parelduiker 2019/5

Louis Paul Boon

Drie namen die tezamen een universum vertegenwoordigen. Maar wat rest er nog van dat domein vol romans, verhalen, cursiefjes, tekeningen, anekdotes, legendes, brieven en foto’s? Een Nobelprijs, die niet doorging omdat Boon voortijdig stierf? Een romanschrijver die nu nog amper door de schoolgaande jeugd gelezen wordt? Wat doet zijn werk ons nog? De Parelduiker vond het tijd voor een tussentijdse sondering. Hoe staat het met het oeuvre en de man zelf, die ons een geweten wilde schoppen? Leeft de geest van de Vlaamse Multatuli nog? Uit dit nummer wordt in ieder geval duidelijk dat er vraagtekens te zetten zijn bij zijn rebelse imago. Lees verder
(omslagtekening Waldemar Post)

 

Toestemming oude Parelduiker-artikelen op DBNL

Parelduiker-artikelen van vijf jaar of langer geleden staan nu gedigitaliseerd op de website van DBNL. Auteurs die het daarmee niet eens zijn, kunnen dat met betrekking tot hun artikel(en) terugdraaien.

Lees hier meer.

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro