Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker - Trouw

De Parelduiker 2018/2

De nieuwe Parelduiker is uit! 

Het teruggevonden debuut van Slauerhoff

Kan er nog iets nieuws verschijnen van Slauerhoff, die precies 120 jaar geleden in Leeuwarden geboren werd? Ja. Een bibliothecaris deed een gelukkige greep in de kelders van een Rotterdamse bibliotheek. Het was bekend dat Slauerhoff in zijn studententijd een spotnovelle had gepubliceerd over het gezin waar hij op kamers woonde. De publicatie kwam echter nooit boven water. Toch is hij nu te lezen in De Parelduiker: een satirisch verhaal waarin hij zeer getrouw zijn oom en tante te kijk zet.

Literair Leeuwarden (derde deel en slot)


Voor sommigen leek Leeuwarden een provinciale grijze muis, waar men cultuur het liefst in het frituurvet gooit. Maar dat berust op een misverstand. De uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa bracht alles nog eens in een stroomversnelling. De culturele klimaatverandering schemert ook door in het werk van de schrijvers die tegenwoordig in en om de Friese hoofdstad actief zijn. (Over Ilja Leonard Pfeijffer, Tsjêbbe Hettinga, Steven H.P. de Jong, Baukje Wytsma, Arjan Hut, Henk Wolf, Eeltsje Hettinga, Syds Wiersma, Hein Jaap Hilarides, Aggie van der Meer en  Rodaan al Galidi.)

 

Toestemming oude Parelduiker-artikelen op DBNL

Parelduiker-artikelen van vijf jaar of langer geleden staan nu gedigitaliseerd op de website van DBNL. Auteurs die het daarmee niet eens zijn, kunnen dat met betrekking tot hun artikel(en) terugdraaien.

Lees hier meer.

 

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro