Toch wel het leukste tijdschrift van Nederland - Tzum

De Parelduiker 2016/1

Het laatste nummer is het Boekenweeknummer

Verboden
Boeken en kunstwerken kunnen om uiteenlopende redenen verboden vruchten worden. Wegens hun scabreuze karakter natuurlijk. Of om politiek ongewenste c.q. verwerpelijk geachte elementen. 
In de speciale Parelduiker zoomen we vier keer in op verboden boeken: de als pornografie bestempelde 'realistische romans' van Jan Brandts, de in beslag genomen realistische romans van Hugo Beersman, de als fascistisch gebrandmerkte kunstwerken van de Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay en het toneelstuk Jan Pietersz. Coen van J. Slauerhoff

Begin juni verschijnt special over Gerrit Komrij

Op 5 juli 2017 is Gerrit Komrij vijf jaar geleden overleden. Hij wordt al een half decennium zeer node gemist, wellicht het meest als commentator en duider van de vele wanen en waanzinnigheden van deze zonder hem wel erg duistere en humorloze tijden. Zijn onafzienbare oeuvre omvat verzen, essays, kritieken, toneelstukken, romans, vertalingen en bloemlezingen. Dit themanummer probeert iets van het veelkantige belang en de brede verscheidenheid van zijn literaire erfenis te laten zien en te duiden. Het is een gevarieerde verkenning van het Komrijk geworden en een eerbetoon aan een unieke en inspirerende vriend van de poëzie, boeken en schone letteren.


'Like' ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.


'[...] een fantastisch literair tijdschrift. Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker. Al sinds 1996 verschijnt dit unieke tijdschrift onder de liefdevolle vleugels van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.'
- Trouw

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro